fbpx
Skip to main content
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. Stworzenie przedsiębiorstwa świadczącego profesjonalne usługi marketingu internetowego i tworzenia stron internetowych mająca na celu podjęcie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług marketingu internetowego i tworzenia stron internetowych poprzez zakup niezbędnego sprzętu, urządzeń i wyposażenia oraz utworzenie miejsca pracy do momentu złożenia wniosku o płatność II transzy, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: powstanie firmy MT Webdesign oraz zakup środków trwałych.